โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ   เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  6  ตำบลสี่ขีด   อำเภอสิชล    จังหวัดนครศรีธรรมราช  ก่อตั้งขึ้นโดยความคิดริเริ่มของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวบ้านปราบ  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสละที่ดิน วัสดุ  อุปกรณ์  แรงงาน  เงิน ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนขนาด 8 X 24  เมตร  จำนวน  1  หลังและได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดสอนเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา  2524  จนถึงปัจจุบัน

                                  “บ้านปราบ”  เป็นชื่อหมู่บ้านที่เรียกขานกันตามลักษณะพื้นที่  คือ พื้นดินบริเวณที่ตั้งโรงเรียน   และบริเวณใกล้เคียงเป็นดินโป่ง   ชาวบ้านเรียกว่า   “ที่ปราบ”  และเล่าว่า เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ  เป็นจำนวนมาก  เนื่องจากมีอาหารและน้ำอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าบางชนิดชอบกินดินชนิดนี้   ประกอบกับมีต้นไม้เล็ก ๆ  ดอกสีขาว  ชาวบ้านเรียกว่า   “ดอกหญ้าปราบ”  ขึ้นอยู่ทั่วไป  คำว่า “ราษฎร์อุทิศ”   เป็นกลุ่มคำที่ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันคิดเพื่อตั้งชื่อโรงเรียนต่อท้ายชื่อบ้านเป็นโรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ   เพื่อเป็นการรำลึกถึง   “ราษฎร”  ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างและอุทิศที่ดินในครอบครองให้แก่ทางราชการ เพื่อประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษาเป็นสำคัญ 

  โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม   2524 โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา   ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนชั้น  ป.1 – 2  นักเรียน  35 คน ครู 2 คนและได้พัฒนามาเป็นลำดับ  ดังนี้คือ    ปีการศึกษา  2528     เปิดสอนชั้น ป.1 – 6   ปีการศึกษา  2530     เปิดสอนชั้น ป.1 – 6  และในปีนี้ได้รับอนุญาตจาก สปช. ให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ

   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2532   เป็นต้นมา เปิดสอนชั้นอนุบาล 2 – ป.6   

                                                                        

             

   

                            

  v


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 11:07:00 น.

โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075535605,0878897206 อีเมล์: Sch476810@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นายนิคม ม่วงหิมพาน โทรศัพท์: 087-8897206 อีเมล์: ิsch476810@pnst4.net
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]