โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสุรพล   วิบูลย์ศิลป์           ประธานกรรมการ

  2.  นายธีระพงศ์     ผิวล้วน            กรรมการ

  3.  พระครูนันทพลาภิรม                กรรมการ

  4.  นายสุพจน์      ทองจันทร์         กรรมการ

  5.  นายบุญฤทธิ์  สร้อยทอง           กรรมการ

  6.  นางสาวธนัญชนก  แพนเดช     กรรมการ

  7.  นายสมชาย  ทิพย์จักษุ             กรรมการ

  8.  นางวนิดา       อินปิน                กรรมการ

  9.  นายนิคม  ม่วงหิมพาน             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 11:07:00 น.

โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075535605,0878897206 อีเมล์: Sch476810@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นายนิคม ม่วงหิมพาน โทรศัพท์: 087-8897206 อีเมล์: ิsch476810@pnst4.net
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]