โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กหญิงอนิศรา  พรหมแก้ว           ประธานกรรมการนักเรียน

  2.  เด็กหญิงธนพิพัฒน์  ทองศรีทอง    รองประธานกรรมการนักเรียน 

  3.  เด็กชายพรพิพัฒน์  ทิพย์จักษุ       รองประธานกรรมการนักเรียน

  4.  เด็กหญิงจรรยพร  ทิพย์จักษุ          กรรมการ

  5.  เด็กหญิงวิชญ์พล  บริรักษ์             กรรมการ

  6.  เด็กหญิงชนิกานต์  สนธิช่วย          กรรมการ

  7.  เด็กหญิงดลพร  แสนพิทักษ์          กรรมการ

  8.  เด็กหญิงธัญลักษณ์  กาญจนะ       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 11:07:00 น.

โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075535605,0878897206 อีเมล์: Sch476810@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นายนิคม ม่วงหิมพาน โทรศัพท์: 087-8897206 อีเมล์: ิsch476810@pnst4.net
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]