โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

     

    เป้าประสงค์   ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ทั่วถึงและเสมอภาค


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 11:07:00 น.

โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075535605,0878897206 อีเมล์: Sch476810@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นายนิคม ม่วงหิมพาน โทรศัพท์: 087-8897206 อีเมล์: ิsch476810@pnst4.net
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]