โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔  ตำบลเขาน้อย  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๐๙  ในระดับชั้น ป.๑ - ป.๔ มีนักเรียน ๒๖ คน มีครูคนแรกคือ นายเชื่อง  สังข์ทอง เป็นสาขาของโรงเรียนวัดเขาน้อย อำเภอสิชล มีเนื้อที่ ประมาณ ๖ ไร่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก.  จำนวน ๑ หลัง  จากความร่วมมือของชาวบ้านได้ทำการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ตามลำดับ  มีผู้บริหารคนแรก คือ      

  นายสุทธิจิต  นันตสุวรรณ

  ในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้น อนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมี       

  นายเสกศักดิ์  ยินดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครู ๙ คน ครูธุรการ ๑ คน และนักการภารโรง ๑ คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๘๒ คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-26 14:33:27 น.

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0869407025 อีเมล์: ืีnuring03@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายศิวกร ศรีสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0980351216 อีเมล์: 56e148075@parichat.skru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]