โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.ศิริภุมิ  คงทิม                        ประธานนักเรียน

  2. ด.ช.ภูมิพัฒน์  คำป้อง                 รองประธานนักเรียน

  3. ด.ช.นนทวัฒน์  ปานรอด            คณะกรรมการนักเรียน

  4. ด.ญ. กุลปรียา  หงษ์เกิด

  5. ด.ญ. จณิสตา  พรหมจรรย์

  6. ด.ญ. ศรัญญา  คงทิม

  7. ด.ช.  ณัฐนันต์  พัฒปาน

  8. ด.ญ. ธัชธิดา  ซังปาน

  9. ด.ญ.บุญญาพร  เกษรสิทธิ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-26 14:33:27 น.

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0869407025 อีเมล์: ืีnuring03@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายศิวกร ศรีสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0980351216 อีเมล์: 56e148075@parichat.skru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]