• รูปกิจกรรม
 • EcoS0S.th.jpg

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดพรหมโลก

                  โรงเรียนวัดพรหมโลก มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔  โดยพระทอง  คงสุวรรณโน  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพรหมโลก   ด้วยความร่วมมือของประชาชนมีจิตศรัทธา  ได้ช่วยกันหาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะครู กระดานดำ ม้านั่งนักเรียน  โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน   ซึ่งเป็นการตั้งขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ  มีครูคนแรกคือ  นายทอง  บุรินทรโกษฐ

                  วันที่  ๑  พฤษภาคม ๒๔๗๕   ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ และแต่งตั้งให้นายกลั่น  มาศมาลัย  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และนายเทียบ  พรหมเดช  เป็นครูผู้สอน  พร้อมจัดเอกสารสำหรับใช้ในโรงเรียนมาให้ ใน พ.ศ.  ๒๔๗๙    นายเมือง  ธุระเจน   ย้ายมาดำรงตำแหน่ง   ในปีนี้ได้ร่วมกับพระเอื้อน สาวโก  เจ้าอาวาส  สร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง ๘ เมตร  และยาว  ๒๒  เมตร  จำนวน  ๓  ห้องเรียนขึ้น  นับเป็นอาคารเรียนหลังแรก  

                   พ.ศ. ๒๕๐๐   พระปลัดสมปอง  ธรรมสาโร  (พระครูวุฒิธรรมสาร)    เจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะครู ประชาชน   ช่วยกันหาทุนสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘   ขนาดกว้าง ๘ เมตร  ยาว ๔๘  เมตร  โดยเงินบริจาค  จำนวน  ๔๓,๐๐๐ บาท   ราชการสมทบ    ๑๒,๐๐๐  บาท    แต่สร้างไม่เสร็จ  

                   วันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม  เป็นเงิน ๒๒๓,๐๐๐ บาท

                   วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง เป็นเงิน๙๐,๙๐๐ บาท 

                   วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๔๖   ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงการติดตั้งไฟฟ้าทั้งระบบ  จำนวน   ๑๘๐,๕๐๐  บาท 

                   วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณซ่อมเพดานอาคาร  ๐๐๘  เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 

                   วันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๗     ได้รับงบประมาณซ่อมเพดานอาคารเรียน   ๐๐๘   เป็นเงิน  ๕๘,๔๐๐  บาท

                   วันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐   ทางราชการแต่งตั้งให้ นายกรีฑา ลักษณะวิลาศ  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

                   วันที่  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑  ทางราชการแต่งตั้งให้   นางวรรณะ  ชูสุวรรณ์   มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-28 19:56:10 น.

โรงเรียนวัดพรหมโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075338388 อีเมล์: watpromlokschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุคนธา หมิดหวัง โทรศัพท์: 0917853284 อีเมล์: noomariam.300437@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]