โรงเรียนวัดพรหมโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นางสาวเบญจรัตน์   นุกูลกิจ                        ประธาน

  2. ด.ญ.รัตนาภรณ์  เจดีย์รัตน์                          รองกรรมการ

  3. ด.ญ.อนุสรา   ทองใบใหญ่                          กรรมการและเลขานุการ

  4. ด.ญ.ระวิวรรณ   แม่นมั่น                              กรรมการและเลขานุการ

  5. น.ส.อุสุมา  พรหมมาศ                                 กรรมการ

  6. น.ส.บุษกร   กาญจนดี                                 กรรมการ

  7. น.ส.พรพิมล  แม่นมั่น                                  กรรมการ

  8. น.ส.ศศินา  ช่วยชูแก้ว                                 กรรมการ

  9. ด.ญ.วาระศรี   มุสิกวงษ์                              กรรมการ

  10. ด.ญ.กรรณิการ์   รัตนคช                          กรรมการ

  11. น.ส.อังศุมาลี  จุลบล                                 กรรมการ

  12. น.ส.ณัฐพร  บัณฑิตกุล                             กรรมการ

  13. ด.ช.สิรวิชย์  ผกากรอง                             กรรมการ

  14. นายเกียรติศักดิ์  กำจรฤทธิ์                     กรรมการ

  15. นายวัชรินทร์   สังข์ทอง                          กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-06 23:40:41 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรรณะ ชูสุวรรณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมชาย กลิ่นมาลี

 • นางจุรีรัตน์ กลิ่นมาลีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,294
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพรหมโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075338388 อีเมล์: watpromlokschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุคนธา หมิดหวัง โทรศัพท์: 0917853284 อีเมล์: noomariam.300437@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]