• รูปกิจกรรม
 • EcoS0S.th.jpg

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  เด็กหญิงรัตนวรรณ  สุขนิตย์              ประธานนักเรียน

  เด็กหญิงจิรายุ  ทิพย์เสภา                 รองประธานนักเรียน

  เด็กหญิงชาลิสา  ชูประสูติ                กรรมการ

  เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์น้อย          กรรมการ

  เด็กหญิงธัญพิชา การะสี                  กรรมการ

  เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณเดช            กรรมการ

  เด็กหญิงณัฐธิดา  มาศพงค์                กรรมการ

  เด็กชายธีระยุทธ กำแพงแก้ว             กรรมการ

  เด็กหญิงนันท์ภัส  ประทุมมาศ           กรรมการ

  เด็กหญิงวิชุดา รัตนพงค์                   กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-28 19:56:10 น.

โรงเรียนวัดพรหมโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075338388 อีเมล์: watpromlokschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุคนธา หมิดหวัง โทรศัพท์: 0917853284 อีเมล์: noomariam.300437@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]