• รูปกิจกรรม
 • EcoS0S.th.jpg

 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

  EwhUOf.md.jpg

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2565

  EwhDAu.md.jpg

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562

  EZSar1.md.jpg

  แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563

  ExRmue.md.jpg

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-28 19:56:10 น.

โรงเรียนวัดพรหมโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075338388 อีเมล์: watpromlokschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุคนธา หมิดหวัง โทรศัพท์: 0917853284 อีเมล์: noomariam.300437@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]