• รูปกิจกรรม
  • EcoS0S.th.jpg

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

                     ภายในปี  2565  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดพรหมโลกเอื้อต่อการเรียนรู้  ครู  ผู้บริหาร  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่สากล  ชุมชนมีส่วนร่วม

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-28 19:56:10 น.

โรงเรียนวัดพรหมโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075338388 อีเมล์: watpromlokschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุคนธา หมิดหวัง โทรศัพท์: 0917853284 อีเมล์: noomariam.300437@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]