โรงเรียนวัดนากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนวัดนากัน

  1. นายลี่  ภู่ขวัญทอง                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     ประธานกรรมการ

  2. นายประพันธ์  อัสดรกาญจน์                     ผู้แทนผู้ปกครอง                                               กรรมการ

  3. นายเลอศักดิ์  แก้วเจริญ                           ผู้แทนครู                                                           กรรมการ

  4. นางสาวหนูแบบ  คิดใจเดียว                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                                          กรรมการ

  5. นายณัฐวุฒิ  ฝั่งชลจิตร                            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    กรรมการ

  6. นายธำรง  ทองประพันธ์                           ผู้แทนศิษย์เก่า                                                  กรรมการ

  7. นายแปลก  เชษฐวรรณสิทธิ์                     ผู้แทนองค์กรศาสนา                                         กรรมการ

  8. นายสุจิง  จันพลโท                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   กรรมการ

  9. นายไพสิต  เพ็ชศรี                                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                  กรรมการ/เลขานุการ                                 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-13 14:03:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพสิต เพ็ชศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกิตติชัย กุญชรินทร์

 • นายสุวิทย์ เมืองสุวรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,753
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี เกษร โทรศัพท์: 0846306413 อีเมล์: rukpratoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]