โรงเรียนวัดนากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนวัดนากัน

  1. นายสุจิง  จันพลโท             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                ประธานกรรมการ
  2. นายสมภาส  ฝั่งชลจิตร         ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ
  3. นางฉวีวรรณ  เพชรพันธ์        ผู้แทนครู                                       กรรมการ
  4. นางชวนชม  เหมือนสินชัย      ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ
  5. นายณัฐวุฒิ  ฝั่งชลจิตร         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการ
  6. นางสาวสุภาพร  ทองสุภา       ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ
  7. นายสุรศักดิ์  โสตพล           ผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทน
                                   องค์กรศาสนา
  1. นางสาวหนูแบบ  คิดใจเดียว    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ
  2. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากัน                                                   กรรมการ/เลขานุการ

                              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 13:25:21 น.

โรงเรียนวัดนากัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี เกษร โทรศัพท์: 0846306413 อีเมล์: rukpratoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]