โรงเรียนวัดนากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์   โรงเรียนวัดนากัน  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมนำความรู้  คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีความรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

    ปรัชญาของโรงเรียน

              ความรู้คู่คุณธรรม  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้  ความเก่ง  จะต้องเป็นคนดีด้วย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 13:25:21 น.

โรงเรียนวัดนากัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี เกษร โทรศัพท์: 0846306413 อีเมล์: rukpratoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]