โรงเรียนวัดโทเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๑.นายชัยรัตน์  ขาวล้วน

  ๒.นายวิริยะ  สิทธิพิทักษ์

  ๓. นายบุญฤทธิ์  รัศมีสมศรี

  ๔.นางประทุม  พรหมอินทร์

  ๕.นายสมเกียรติ  ทลิกรรณ์

  ๖.นางสาวยุวดี  ชูโชติ

  ๗.นางวัชรินทร์  ทลิกรรณ์  พันธุ์ชูศรี

  ๘.พระครูสมุห์วิโรจน์ปภัสโร

  ๙.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโทเอก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 13:58:11 น.

โรงเรียนวัดโทเอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0819588646 อีเมล์: sch765262@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางอรอุมา ทลิกรรณ์ โทรศัพท์: 0951421165 อีเมล์: laddawan_104@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]