โรงเรียนวัดโทเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่แรกก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

            1. นายสุพล                มัจฉาชาญ

            2. นายน้อม                ลักขณา

            3. นายเกลี้ยง              อมรกิจ

            4. นายสุพล                มัจฉาชาญ

            5. นายลั่น                 วิไลศรี

            6. นายประยูร             กิ่งรัตน์

            7. นายบุญชวน            ส่งแสง

            8. นายจำลอง             อัมโร

            9. นายบุญรัตน์            แก้วลำหัด

            10. นายประมวล          ไชยศรี

            11. นายวิชัย              ระย้า

            12. นางสุจิตรา            มหาสวัสดิ์

            13.นายเกษม              อนุรัตน์

     ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาย เกษม    อนุรัตน์
  ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
  โรงเรียน : วัดโทเอก  
  โทรศัพท์ : 081-9588648
  อีเมล์ : Anurat2505@windowslive.com

     ข้อมูลการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
  วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 13:58:11 น.

โรงเรียนวัดโทเอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0819588646 อีเมล์: sch765262@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางอรอุมา ทลิกรรณ์ โทรศัพท์: 0951421165 อีเมล์: laddawan_104@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]