โรงเรียนวัดสากเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนสากเหล็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลอินคีรี  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.๒๔๗๙    โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง  และมีคำสั่งให้  นายคล้าย  ณ นคร  ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาล  ตำบลบ้านเกาะ( วัดป่ากิ่ว )  ให้ทำพิธีเปิดโรงเรียนประชาบาลตำบลอินคีรี (วัดสากเหล็ก)  ในวันที่ ๔  ตุลาคม  พ.ศ.๒๔๗๙  แล้วแต่งตั้งนายแฝง  พรหมจรรย์  เป็นครูใหญ่  เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๘

              เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๙  ได้โอนโรงเรียนไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

              วันที่ ๑๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๑๔  นายแฝง   พรหมจันทร์  ได้ลาออกจากราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายเจริญ   หนูทอง  รักษาราชการแทน  ทางราชการได้ให้งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียนกว้าง ๙ ´ ๓๖ เมตร  และได้ใช้อาคารเมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๑๕

              วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  นายเจริญ   หนูทอง  ได้ลาออกจากราชการ

              วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุจินต์   ไชยศร  เป็นครูใหญ่

              วันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๐   นายสุจินต์   ไชยศร  ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดกำแพงถม

              วันที่  ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๐  ทางราชการได้แต่งตั้งนายบุญรวย   สายแก้ว  เป็นครูใหญ่

              วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๓๗  นายบุญรวย   สายแก้ว  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดหัวนอน   สปอ.เมือง  สปจ.นครศรีธรรมราช

              วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗  ทางราชการได้แต่งตั้งนายปราโมทย์   บุญมูสิก  เป็นครูใหญ่

              วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  นายปราโมทย์   บุญมูสิก   ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองหว้า  สปอ.ท่าศาลา   สปจ.นครศรีธรรมราช

  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสมพร   พรหมจรรย์      เป็นอาจารย์ใหญ่

  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๔๗  นายสมพร   พรหมจรรย์      ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโมคลาน  สพท.นศ.๔

              วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘   นายเกษม   อนุรัตน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสากเหล็ก 

              วันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๕  นายเกษม  อนุรัตน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากัน  สพป.นศ.๔

              วันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๕   นายตะวัน   พันธุ์ชูศรี    ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสากเหล็ก  จนถึงปัจจุบัน

              ปัจจุบันโรงเรียนวัดสากเหล็ก  มีข้าราชการครูทั้งสิ้น ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน พนักงานบริการ ๑  คน   นักเรียนทั้งสิ้น  ๖๘  คน

  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

              ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดสากเหล็ก  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๒  ตำบลอินคีรี   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์ ๘๐๓๒๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๓๔๙๖๒๕     โทรสาร  ๐๗๕ ๓๔๙๖๒๕   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖   เนื้อที่  ๓  ไร่  ๓  งาน  ๘๘  ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ  ๑  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ ๒  ตำบลอินคีรี   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายตะวัน พันธุ์ชูศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอำไพ ระถาพร

 • นางอรวรรณ บุญรอดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,776
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสากเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0855770029 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายตะวัน พันธุ์ชูศรี โทรศัพท์: 0815391793 อีเมล์: tawanth@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]