โรงเรียนวัดสากเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กชายฉัตรเฉลิม  ทองคำ                   ประธาน

  2. เด็กหญิงดารารัตน์  เพชรประพันธ์         รองประธาน

  3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชูพันธ์                 เลขานุการ

  4. เด็กหญิงอริสา  เฮ้งสิริ                  กรรมการ

  5. เด็กหญิงจันจิรา  กิ่งรัตน์               กรรมการ

  6. เด็กหญิงณัฐกานต์  วัฒกีเจริญ      กรรมการ

  7. เด็กหญิงชฎาภา  หัสดินทร์           กรรมการ

  8. เด็กชายไชยภัทร  ทิพย์มุณี          กรรมการ

  9. เด็กหญิงเสาวรส  ปิยพันธุ์             กรรมการ

  10. เด็กหญิงชนันชิตา  ณ วิจิตร        กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายตะวัน พันธุ์ชูศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอำไพ ระถาพร

 • นางอรวรรณ บุญรอดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,777
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสากเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0855770029 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายตะวัน พันธุ์ชูศรี โทรศัพท์: 0815391793 อีเมล์: tawanth@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]