โรงเรียนวัดสากเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์(Vision)

              โรงเรียนวัดสากเหล็ก จัดการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม เทคโนโลยี

            ปรัชญา      :     ความรู้คู่คุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายตะวัน พันธุ์ชูศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรวรรณ บุญรอด

 • นางสาวอำไพ ระถาพรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,818
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสากเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0855770029 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายตะวัน พันธุ์ชูศรี โทรศัพท์: 0815391793 อีเมล์: tawanth@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]