โรงเรียนบ้านควนโตน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อโรงเรียนบ้านควนโตน ที่ตั้ง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์  075 - 450017โทรสาร -  e-mail banban_12bb@hotmail.com  website        -

  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่  12 ไร่   -   ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการ  1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล ตามชื่อบ้านดังนี้

  • บ้านควนแบก
  • บ้านควนโตน
  • บ้านควนดิน

                          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านควนโตน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งขึ้นเมื่อ  เดือนพฤษภาคม  2537   โดยอาจารย์ชื่น วิบูลย์กาญจน์  อดีตครูใหญ่โรงเรียนทัศนาวลัย  อาจารย์สุรศักดิ์ ศักดิเศรษฐ์ อาจารย์ 2  โรงเรียนบ้านคอพรุ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยมีนายทอง –นางปล้อง  เพ่งพิศ  ได้อุทิศที่ดินให้ จำนวน  7 ไร่ และต่อมาราษฎรร่วมกันสมทบทุนซื้อที่ดินเพิ่มอีก  5 ไร่ และสร้างอาคารกึ่งถาวร 1  หลัง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร มูลค่าประมาณ 200,000 บาท  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2537 จนถึงปัจจุบัน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านควนโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075846098 อีเมล์: banban_12bb@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิราภรณ์ สุขด้วง โทรศัพท์: 0630601275 อีเมล์: fon_fofofo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]