โรงเรียนบ้านควนโตน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายเกษม    บุญสุวรรณ์           ประธานกรรมการ
  2.นายณรงค์    เรืองสุวรรณ                     กรรมการ
  3.นายสุรชัย     จินดานุ                           กรรมการ
  4.นายนเรศ       เกิดศิริ                            กรรมการ
  5.นายสมพงศ์   เพ็งจันทร์                      กรรมการ
  6.นางอภิรมย์    บุญชาติ                        กรรมการ
  7.นางประไพ     ชูเกิด                            กรรมการ
  8.นายธีรพงศ์    เกิดศิริ                           กรรมการ
  9.นายสิวกรณ์  กิจบรรทัด          กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านควนโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075846098 อีเมล์: banban_12bb@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิราภรณ์ สุขด้วง โทรศัพท์: 0630601275 อีเมล์: fon_fofofo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]