โรงเรียนบ้านควนโตน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  จัดการศึกษาโดยการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

  ปรัชญา

  ภาวิตกาโย  (พัฒนากาย)

  ภาวิตสีโล  (พัฒนาสังคม)

  ภาวิตจิตโต  ((พัฒนาจิต)

  ภาวิตปญโญ  (พัฒนาปัญญา)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านควนโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075846098 อีเมล์: banban_12bb@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิราภรณ์ สุขด้วง โทรศัพท์: 0630601275 อีเมล์: fon_fofofo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]