โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)ของโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านปากลงเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้  พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ยึดหลักการมีส่วนร่วม

  ปรัชญาของโรงเรียน

  “พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-13 12:45:04 น.

โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์: banpaklong633@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ โทรศัพท์: 0874677783 อีเมล์: thanchanok.jah@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]