โรงเรียนบ้านนบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สพฐ.
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
  4. สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-10 15:02:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปุณยภา แก้วนุ่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรัตนากร สมสุข

 • นางจันทิมา คุณสุทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,499
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845348 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธิดาวรรณ ยมเกิด โทรศัพท์: 0979280467 อีเมล์: tidawan3537@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]