โรงเรียนบ้านนบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ปี 2555 โรงเรียนบ้านนบ  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ  บริหารจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  และใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-10 15:02:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปุณยภา แก้วนุ่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจันทิมา คุณสุทธิ์

 • นางสาวรัตนากร สมสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845348 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธิดาวรรณ ยมเกิด โทรศัพท์: 0979280467 อีเมล์: tidawan3537@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]