โรงเรียนปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  ประธานกรรมการ

  ๒. นายโสภา  แก้วจีน  กรรมการ

  ๓.  นายสาธร  พฤกษะศรี  กรรมการ

  ๔. นายอุส่าห์  ศิวาโมกข์  กรรมการ

  ๕. นายยุทธนา  อรรถพร  กรรมการ

  ๖. พระครูพิพัฒนานุการ  กรรมการ

  ๗. พระครูศันติศรัทธาคุณ  กรรมการ

  ๘. นายณรงค์  นุ่นทอง  กรรมการ

  ๙. นายยืนยง  เลิศพานิช  กรรมการ

  ๑๐. นายสุธีระพงศ์  เทิดธรรมปราการ  กรรมการ

  ๑๑. นายสุพจน์  หอมนุ่น  กรรมการ

  ๑๒. ดร.ดำรง  โยธารักษ์  กรรมการ

  ๑๓. นางอวยทิพย์  ศรีเจริญ  กรรมการ

  ๑๔. นายประเสริฐ  ชีใหม่  กรรมการและเลขานุการ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:38:26 น.

โรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อิศรายศ เมืองโคตร โทรศัพท์: 0858060089 อีเมล์: nipapan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]