โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสุทิน  ทองเพ็ชร์

  ประธานกรรมการ

  2. นายจรูญ  แก้วขุนราม

  กรรมการ

  3. นายถัด  อินทร์นาค

  กรรมการ

  4. นางจิรนันท์  บุรีภักดี

  กรรมการ

  5. นายสมาส  ลายพยัคฆ์

  กรรมการ

  6. พระอำนวย สุมังคะโล

  กรรมการ

  7. นางสาวอรอุสา  รอดทราย

  กรรมการ

  8. นายสมปอง   กัญจะนะกาล

  กรรมการ

  9. นางบุณยวรีย์  เศวตวงศ์สกุล

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075355191 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อรปรียา มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0920721314 อีเมล์: jan.onpreeya.069@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]