โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                 รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กชายจักรินทร์ บัวจันทร์                ประธานคณะกรรมการนักเรียน 

  2.เด็กชายณัฐพนธ์  บัวแก้วทอง           รองประธานคณะกรรมการนักเรียน 

  3.เด็กหญิงอินทิรา  เรืองศรี                  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน 

  4.เด็กหญิงวาสนา  ษรภักดี                  เลขานุการ

  5.เด็กชายอภิวิชญ์  รักษาพล                ผู้ช่วยเลขานุการ

  6.เด็กชายชนิตพล  หนูคง                    เหรัญญิก

  7.เด็กหญิงศิริประภาพร  รุ่งเรือง            ประชาสัมพันธ์

  8.เด็กชายอภิรักษ์  ชูทิพย์                    กรรมการ

  9.เด็กหญิงวันวิสา  ไชยสุวรรณ์             กรรมการ

  10.เด็กหญิงศศิวรรณ  ขวัญใจ              กรรมการ

  11.เด็กหญิงกิตติยา  สียกเอ้ง               กรรมการ

  12.เด็กหญิงกมลวรรณ์  บัวจันทร์          กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075355191 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อรปรียา มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0920721314 อีเมล์: jan.onpreeya.069@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]