โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา

    2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันถึงประสงค์

    3.  พัฒนาระบบหริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม

    4.  สืบสานตามโครงการพระราชดำริ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075355191 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อรปรียา มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0920721314 อีเมล์: jan.onpreeya.069@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]