โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  • สืบสานโครงการตามพระราชดำริ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075355191 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อรปรียา มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0920721314 อีเมล์: jan.onpreeya.069@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]