โรงเรียนบ้านไหนหนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านไหนหนังก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๘ มีอาคารเรียนขนาด ๙ x ๑๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาวันแรก ชาย ๓๓ คน หญิง ๒๙ คน รวม ๖๒ คน นายปลอง เอียดเอื้อ ศึกษาธิการอำเภอเมืองกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดเรียนปฐมฤกษ์ โดยมีนายวัน เนื้อนุ้ย เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีครูเพียงคนเดียวต่อมาได้ครูเพิ่มอีก ๑ คน คือนายดรุณ หูล่อง (ภิญโญรัตนโชติ) ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากข้างมัสยิดบ้านไหนหนังมาใช้สถานที่ในปัจจุบัน และมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๐๓ มาเป็นหลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ จนปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:52:48 น.

โรงเรียนบ้านไหนหนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทรศัพท์: - อีเมล์: nainang_123@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร เริงจิตร โทรศัพท์: 0843130632 อีเมล์: nainang_123@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]