• ประวัติโรงเรียน
 •  
   
            โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยนายเล็ก ไชยบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายแจ้ง สิงห์ชู ครูใหญ่คนแรกได้ชักชวนราษฏรในหมู่บ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลังโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการและ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลโคกยาง ๓ (บ้านทุ่งปรือ) ต่อมาอาคารหลังแรกถูกช้างป่าทำลาย คณะครูใหญ่และราษฎรได้จัดสร้างอาคารชั่วคราวอีก ๑ หลัง ต่อมาถูกไฟไหม้เสียหาย จึงต้องย้ายมาสร้างใหม่ที่บ้านลานควาย
            พ.ศ. ๒๔๙๕ นายสวาท เชิงดี ครูใหญ่ได้จัดสร้างอาคารโดยได้รับงบประมาณทางราชการ พ.ศ. ๒๕๑๓ สร้างอาคารแบบ ป๑ก จำนวน ๓ ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๒๑ สร้างอาคารแบบ ป๑ ก จำนวน ๓ ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕ จำนวน ๔ ห้องเรียน ปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งสิน ๕ หลัง บ้านพักครูจำนวน ๒ หลัง
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 11:31:38 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทรศัพท์: 0812718501 อีเมล์: mail@bantungpreu.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พรชัย ช่วยเอียด โทรศัพท์: 0810851412 อีเมล์: phornchai.ch@esdc.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]