• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
  1.  นายศิลชัย พลเดช ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
  2.  นายนิคม หนูรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3.  นายจ้วน เมืองพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4.  นายนพวัฒน์ สายนุ้ย ผู้ทรงคุณวุฒิ
  5.  นางกัญหา สังข์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
  6.  นางวัฒนา ไหมขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  7.  นายวิโรจน์ สุยแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
  8.  นายพิสูตร พลเดช ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  9.  นายเหลียว ทับไทร ผู้แทนองค์กรชุมชน
  10. นางมัลลิกา เมืองพรหม ผู้แทนผู้ปกครอง
  11. นางละม้าย หนูรักษา ผู้แทนครู
  12. นายพีรเดช เวชกุล
  ผู้แทนศิษย์เก่า
  13. นางอมรรัตน์ ทองจิตร
  ผู้แทนองค์กรศาสนา
  14. พระสมศักดิ์ ฐิตวัฑฒโน
  ผู้แทนองค์กรศาสนา
  15. ว่าที่พันตรีประเทือง สินทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ
   
   
   
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 11:31:38 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทรศัพท์: 0812718501 อีเมล์: mail@bantungpreu.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พรชัย ช่วยเอียด โทรศัพท์: 0810851412 อีเมล์: phornchai.ch@esdc.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]