โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                                                                                                                              ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนวัดนิโครธาราม  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านไทรเลียบ  เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่  20 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2453  โดยนายอำเภอทับปุด ซึ่งอาศัยศาลาวัดเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนในขณะนั้น

                 พ.ศ. 2496  ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนหลังแรก  แบบ ป.1 ก  จำนวน  3  ห้องเรียน

                 พ.ศ. 2500  ได้รับงบประมาณ ให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังแรกเพิ่มอีก

                 พ.ศ. 2512  ได้รับงบประมาณ  ให้สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก  1 หลัง 4 ห้องเรียน

                พ.ศ. 2523   ได้รับงบประมาณ  ให้สร้างโรงฝึกงาน  แบบ3/2  จำนวน  1  หลัง  สร้างประปาโรงเรียนตามแบบ K.4

                พ.ศ. 2528   ได้รบงบประมาณ  ให้สร้างอาคารเรียน ตามแบบ สปช.106/26  จำนวน 1 หลัง  3 ห้องเรียน

                ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดนิโครธารามีพื้นที่ทั้งหมด 11ไร่ 1 งาน 98.4 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:13:33 น.

โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทรศัพท์: 0-7659-9122 อีเมล์: nikro@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข โทรศัพท์: 0892561757 อีเมล์: authaiwan.ni@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]