โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                                                                                                    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                                                    1.  นายสุรพงษ์   ณ นคร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ

                                                                                    2.  นางจันจิรา   คงแก้ว                            ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ

                                                                                    3.  นางมะลิ   จงไกรจักร                          ผู้แทนครู                                               กรรมการ

                                                                                    4.  นางกัญญา   ประดิษฐ์การ                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ

                                                                                    5.  นางสุภร  ธรรมประสพโชค                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                               กรรมการ

                                                                                    6.  นายนำชัย  งานว่อง                           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

                                                                                    7.  พระครูใบฎีกากฤตภพ  กน ตาโท        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                               กรรมการ

                                                                                    8.  นายสมคิด   มงคลบุตร                       ผู้แทนองค์กรศาสนา                              กรรมการ

                                                                                    9.  นายสุนันท์   แซ่จิ๋ว                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                                                                                    10.  นางอุบลรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                                                                                    11.  นางกัญญาวีร์   ประกับสิน                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                                                                                    12.  นายสมคิด   คงแก้ว                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                                                                                    13.  นายกิตติศักดิ์   ชูธนโชติ                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                                                                                    14.  นายเอกกร   เจอะสุข                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                                                                                    15.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม                                                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:13:33 น.

โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทรศัพท์: 0-7659-9122 อีเมล์: nikro@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข โทรศัพท์: 0892561757 อีเมล์: authaiwan.ni@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]