โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                                                                                                    คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560

                                                                                                    1.  ดญ.วิลาสินี   ประดิษฐการ                               ประธาน

                                                                                                    2.  ด.ญ.ธนากรณ์   นิลบุตร                                    รองประธาน

                                                                                                    3.  ด.ญ.กนกพร   รุณอุไร                                       กรรมการ

                                                                                                    4.  ด.ญ.ธนาภา   เชื่อมแก้ว                                   กรรมการ

                                                                                                    5.  ด.ญ.ปรมาภรณ์   ภู่อมร                                    กรรมการ

                                                                                                    6.  ด.ช.สวิชญา   แทนนรินทร์                              กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:13:33 น.

โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทรศัพท์: 0-7659-9122 อีเมล์: nikro@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข โทรศัพท์: 0892561757 อีเมล์: authaiwan.ni@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]