โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                                                                                                                                วิสัยทัศน์

                            โรงเรียนวัดนิโครธาราม  เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีความณุ้ตามหลักสูตร สู่ทักษะชีวิตที่ดี มีดนตรีส่งเสริมกิจกรรม ร่วมความสัมพันธ์กับชุมชน

                                                                                                                                    ปรัชญา

                                                                                                               วิชาการเด่น  เน้นกิจกรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:13:33 น.

โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทรศัพท์: 0-7659-9122 อีเมล์: nikro@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข โทรศัพท์: 0892561757 อีเมล์: authaiwan.ni@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]