โรงเรียนทับปุดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์   ( VISION )

                  โรงเรียนทับปุดวิทยามุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2558

  ปรัชญา  ( philosophy )

  รู้งาน  รู้คน  อดทน  เสียสละ  และสามัคคี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:04:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอุบล เจริญฤทธิ์

 • นางสาวฉวีวรรณ สุขช่วงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,709
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7659-9012 อีเมล์: tpw.act2016@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ โทรศัพท์: 0923321099 , 0935796770 อีเมล์: yoottana.su@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]