โรงเรียนทับปุดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์   ( VISION )

                    โรงเรียนทับปุดวิทยามุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2558

    ปรัชญา  ( philosophy )

    รู้งาน  รู้คน  อดทน  เสียสละ  และสามัคคี


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:04:14 น.

โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7659-9012 อีเมล์: tpw.act2016@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาง​มารา​ศรี​ ชุมเชื้อ โทรศัพท์: 0817478415​ อีเมล์: meenwadee191@gmail.com​
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]