โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

                 

  1.  ข้อมูลทั่วไป

   

                  1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ  ตั้งอยู่เลขที่ 72  ถนนศักดิเดชน์ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์  83000 โทรศัพท์ 076 391214 โทรสาร 076 393089 e – mail : aonambor @ hotmail.com 

                  1.2  เปิดสอน   ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3

                  1.3  เขตพื้นที่บริการ   จำนวน  2  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7

   

  2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

   

                  2.1  ชื่อ – สกุลผู้บริหาร นายปรีชา  เพื่อรักษ์    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การปริหารการศึกษา     ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 1  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2550  จนถึงปัจจุบัน  เวลา 6  ปี

                  2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร  (ที่ได้รับการแต่งตั้ง)   -   คน

  2.3  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

                           โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อชื่อเดิม “ โรงเรียนประชาบาลตำบลอ่าวมะขาม”ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิตสงคราม  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของชาวตำบลอ่าวมะขามและบ่อแร่  ที่ต้องการให้บุตรหลานได้มีโรงเรียนได้ศึกษาและที่สำคัญคือ  ไม่ต้องการให้บุตรหลานของตนเองไปศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากจึงได้ร่วมมือสร้างอาคารหลังแรกขึ้นเป็นอาคารชั้นเดียวสร้างจากเงินศึกษาพลีในราคา  1410  หลังคาสังกะสีขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  18  เมตร  พร้อมซื้อที่ดิน  64  ไร่  3  งาน  30  ตารางวาจากเงินศึกษาพลี  650  บาท  และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2477 โดยนายอำเภอทุ่งคา  รองอำมาตย์เรืองฤทธิ์ เป็นประทานเปิดโรงเรียน  ครั้งแรกมีนักเรียนทั้งหมด  33 คน นักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 6คน ครูใหญ่ชื่อ  นายจ๋าย   พวงปราง

          โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้งแต่ทำการเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น  งานทุกงานได้มีการพัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ ในส่วนของงานวิชาการเท่าที่ผ่านมาปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกระดับชั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

                  2.4  คำขวัญของโรงเรียน

   

  “เรียนดี  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ก้าวพร้อมเทคโนโลยี”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-29 15:30:07 น.

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โทรศัพท์: 076-391214 อีเมล์: aonambor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา ณ พัทลุง โทรศัพท์: 0872954644 อีเมล์: ann.ann_10@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]