โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

    โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ มุ่งการพัฒนาให้โอกาสพร้อมทั้งบริการทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยกระบวนการ 5 ส เคียงคู่หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพียบพร้อมเทคโนโลยี สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยวิถีกีฬา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-29 15:30:07 น.

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โทรศัพท์: 076-391214 อีเมล์: aonambor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา ณ พัทลุง โทรศัพท์: 0872954644 อีเมล์: ann.ann_10@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]