โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต

  จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน

  สถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น สดใส

  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์

  เพิ่มพูนคูณธรรม  จริยธรรม

  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:21:12 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ ด้วงทองกุล โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์: duongtongkul2530@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]