• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  1. นายดำรงค์  หนูขาว            ผู้ทรงคุณวุฒิ                              ประธานกรรมการ

   

  2. นายธีรชัย  ขาวจีน              ผู้แทนผู้ปกครอง                          กรรมการ

   

  3. นายสมบูรณ์  ตุงโสธานนท์     ผู้แทนครู                                   กรรมการ

   

  4. นางสาวอรวรรณ  พัคค์สุนทร   ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

   

  5. นายสมบูรณ์  จีนชูแก้ว         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

   

  6. นายธรรมนูญ  สุวรรณวงษ์     ผู้แทนศิษย์เก่า                             กรรมการ

   

  7. พระครูนิยามธรรมรัต           ผู้แทนองค์กรศาสนา                      กรรมการ

   

  8. นายอรุณ  จุนเด็น               ผู้แทนองค์กรศาสนา                      กรรมการ

   

  9. นายสนอง  แดงบุญ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

   

  10.นายสุชาติ  เจริญรัตน์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

   

  11.นายวัชรพงษ์  ถิ่นท่าชนะ      ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

   

  12.นายโสภณ  ม่วงหีต              ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ

   

  13. นายเสกศักดิ์  พิริเยศยางกูร  ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ

   

  14. นายภูมิ  เทือกสุบรรณ         ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

   

  15.นายดุสิต   ไชยเจตน์            ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:16:49 น.

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077381251 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์ โทรศัพท์: 0837427413 อีเมล์: sunjie-za@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]