โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีพื้นที่บริการอยู่หมู่ที่5 หมู่บ้านหญ้าปล้อง

  ประวัดิโดยสังเขป โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2498โดยนายฟื้น สำภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคลองศกโดยจัดตั้งขึ้นกลางหมู่บ้านหญ้าปล้อง เป็นอาคารชั่วคราว มีนายชม ศรัทธาสุข เป็นครูใหญ่

   พ.ศ.2499ทางราชการได้แต่งตั้งนางอารีย์ จันทร์สุข มาดำรงตำแหน่งจนถึงพ.ศ.2500 นางอารีย์ ได้ลาออกจากราชการเพราะทนสภาพทุรกันดารไม่ไหวโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องได้หยุดการสอนชั่วคราว

  พ.ศ.2501  ทางจังหวัดได้แต่งตั้งนายอุหมาด เที่ยงสุขมาสอนและได้ขอย้ายสับเปลี่ยนกับนายปรีชา ศิริรักษ์ครูใหญ่โรงเรียนกะเปาใต้

  วันที่3 สิงหาคม 2507 นายปรีชา ศิริรักษ์ และนายสร้อง ทักษ์จินดา ศึกษาธิการอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาและบริษัทมหาไทย จำกัด ได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่ชำรุดเพราะถูกพายุพัดพัง

  พ.ศ.2508 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ002 ขนาด7 เมตร ยาว 9 เมตร จำนวน 1 ห้องเรียนด้วยงบประมาณ 10,000 บาท

  วันที่1 กันยายน 2511 ได้เปิดสาขาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องที่วัดเขาสก โดยมีนายรื่น เพชรช่วย ไปทำการสอนเพื่อช่วยเด็กนักเรียน

  วันที่ 14 พฤศจิกายน2511นายสุจิตร เอี่ยมทองกุล ครูใหญ่ตรีจากโรงเรียนวัดปากตรังมาประจำที่โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

  วันที่1 พฤษภาคม 2513 นายวิโรจน์ สุวรรณรักโชติ มาำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่4 สิงหาคม 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป1 ก จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 50,000บาท

  วันที่14 ตุลาคม 2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 2 ห้องนอน 1 หลัง เป็นเงิน35,000 บาท

  วันที่4 พฤษภาคม2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 2 ห้องนอน 1 หลัง เป็นเงิน50,000 บาท

  วันที่16 พฤศจิกายน 2522 ได้อาคารเรียนแบบป1ก จำนวน 3 ห้องเรียน

  วันที่13 พฤศจิกายน 2527 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายอโณทัย จันทร์อยู่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่27 กรกฎาคม 2530ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.202/2526 เป็นเงิน 200,000 บาท

  วันที่5-10 ธันวาคม 2530 นายอโณทัย จันทร์อยู่ พร้อมด้วย นายแจ้ง สุวรรณคง ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 5และคณะกรรมกาารศึกษาร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานีได้ร่วมกันก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง

  วันที่12 ธันวาคม 2532 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมสปช601/2526จำนวน 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 61,000บาท

  วันที่17 ตุลาคม 2541 ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 102,400 บาท

  วันที่3 มิถุนายน 2548 นายอโณทัย จันทร์อยู่ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องได้เรีนเชิญ นายไตรรัตน์ จงจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการปลูกต้นปาล์มน้ำมันในสวนแปลงสาธิตของโรงเรียนในพื้นที่ 50 ไร่ จำนวน 1,100 ต้น

  วันที่18 ธันวาคม 2558 นายอโณทัย จันทร์อยู่ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวและได้มีนางหฤทัยรัตน์ สนิทรักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

  วันที่23 ธันวาคม 2559 นายสราวุธ จู้มณฑา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องจนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-10 10:37:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสราวุธ จู้มณฑา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางหฤทัยรัตน์ สนิทรักษ์

 • นางสาวจีรภา จารุจารีตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,478
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077-954-345 อีเมล์: schoolbanyaplong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภวรรณ พละเลิศ โทรศัพท์: 0847469494 อีเมล์: Japalalert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]