โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา


  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี

  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2482 เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ขณะนั้นตั้งติดกับโรงเรียนประจำจังหวัดชาย (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)

  ต่อมาในปี พ.ศ.2510 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่

  และมอบสถานที่เดิมให้โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี จนกระทั่ง

  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ

  เป็น "โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา" ให้จัดการศึกษาแบบสหศึกษา

  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:55:53 น.

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077275860 อีเมล์: suratpit@srp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปานตา สุระกำแหง โทรศัพท์: 0902303715 อีเมล์: panta@srp.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]