โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1 นายสาธร  ลิกขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2 นายสม  แซ่โค้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  3 นางพิมพรรณ  วิริยพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  4 พันโทสวัสดิ์  อรุณกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  5 นายสุนิตย์  พิมาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  6 นางสุณิสา  วงศ์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  7 นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  8 นายเอกพจน์  ยอดพินิจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  9 นายทรงยศ  ยอดดนตรี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  10 นายจักรกริช  ศรีภัทรา ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  11 นายจรัล  คัมภีร์ภัทร ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  12 นายทนง     ศรีมหาวโร ผู้แทนครู กรรมการ
  13 พระครูปัญญาสารโสภณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  14 พระครูสุนทรธรรมพินิจ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  15 นางสมร   เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ
         

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:55:53 น.

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077275860 อีเมล์: suratpit@srp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปานตา สุระกำแหง โทรศัพท์: 0902303715 อีเมล์: panta@srp.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]