โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2497 ที่โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกมัธยมศึกษากองการศึกษาพิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2498 ได้ย้ายโรงเรียนมาทำการสอนชั่วคราว ที่โรงธรรมของวัดกาญจนาราม ในปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ หมู่ 2 ตำบลกะแดะ  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานที่ในปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบเลิกสังกัดเดิม จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ สังกัดกองการมัธยม ในปีการศึกษา 2527 เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.2 รุ่น 2)  ในปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษา อนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปัจจุบันโรงเรียนกาญจนดิษฐ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นม.1-ม.6 สังกัด  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:47:32 น.

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077379034 อีเมล์: kanchanadit.kd@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล โทรศัพท์: 0954179009 อีเมล์: krunong.047@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]