โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

   

   

  ลำดับ

  ชื่อ – สกุล

  ตัวแทน

  ๑.

  นายสมพงษ์     วานิชย์เจริญ

  ประธานกรรมการ

  ๒.

  พระปลัดปรีชา    อินทปญโญ

  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  ๓.

  นายประกอบ    ทองจันทร์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๔.

  นางถนอมศรี     รักกะเปา

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  ๕.

  นายสนาน     สอนเพชร

  กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนปกครองสวนท้องถิ่น

  ๖.

  นายสถาพร     พรัดวิเศษ

  กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  ๗.

  นายจรุง    กัณรงค์

  กรรมการผู้แทนครู

  ๘.

  นายสุทธิ      เพ็งจันทร์

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  ๙.

  ว่าที่ร.อ.ภูพยงค์    คงชนะ

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:26:23 น.

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077346093 อีเมล์: ratchaprapha27@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น โทรศัพท์: 0872637411 อีเมล์: sujittrasunsan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]