โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนของ

  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

   

   

  ลำดับ

  ชื่อ – สกุล

  ตัวแทน

  1.

  นางสาวศราณี แช่มไล่

  ประธานนักเรียน

  2.

  นางสาวณัฐวฏี  ญาสิทธิ์

  รองประธานนักเรียน

  3.

  นางสาวอัตติมา  โภคัย

  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

  4.

  นางสาววิลาวรรณ      ชนะ

  ฝ่ายปฏิคม

  5.

  นางสาวปาริฉัตร        ลืนภูเขียว

  ฝ่ายเลขานุการ

  6.

  นางสาวณรินทิพย์      สุขสวัสดิ์

  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  7.

  นางสาวจุฑามาศ        จันทร์พฤกษ์

  เหรัญญิก

  8.

  นางสาวนันท์ธิวา       รอดเจริญ

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  9.

  นางสาวทัศริณียา        สุดตา

  ฝ่ายอาคารสถานที่

  10.

  นางสาวลัดดาพร         แก้วยิ้ม

  ฝ่ายพยาบาล

  11.

  นางสาวพนิตนันท์     อินทร์วารี

  ฝ่ายวิชาการ

  12.

  นางสาวกนกวรรณ      อินพะแสง

  กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:26:23 น.

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077346093 อีเมล์: ratchaprapha27@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น โทรศัพท์: 0872637411 อีเมล์: sujittrasunsan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]