• นักเรียนพิเศษ(เรียนรวม)
 • นักเรียนพิเศษ

 • E-service รร.บ้านนกงาง
 • SMSS

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1.

  นายสมพร  ช่วยสองเมือง

  ประธานกรรมการ

  2.

  นายวินัย  นวลเขียน

  กรรมการ

  3.

  นางขวัญใจ  บุญเครือ

  กรรมการ

  4.

  นายเรวัต  นวลเขียน

  กรรมการ

  5.

  นายสุภาพ  ผลขำ

  กรรมการ

  6.

  นางสาวสิริกร  ติ้วพานิช

  กรรมการ

  7.

  นายสันติ  โศรกสันต์

  กรรมการ

  8.

  พระมหาพิพัฒน์  สุจิณฺโณ

  กรรมการ

  9.

  นางจีรภา   เจียมสกุล

  กรรมการ

  10.

  นายอดิศักดิ์  สุดจิตร

  กรรมการ

  11.

  นายเลิศ  กลั่นสกุล

  กรรมการ

  12.

  นายชัยพรรย์  ร่มเย็น

  กรรมการ

  13.

  นางสุวลักษณ์  เทียนไพร

  กรรมการ

  14.

  นางมยุรี  ทวีลาภ

  กรรมการ

  15.

  นายปรีชา  อักษรพิบูลย์

  กรรมการและเลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-03 15:53:52 น.

โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]