โรงเรียนบ้านนกงาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน

 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
   
  รายชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
  เด็กชายอริชัย  กล้าศึก ประธานสภานักเรียน  
  เด็กหญิงนริสา  สมหวัง รองประธานสภานักเรียนบริหารทั่วไป  
  เด็กหญิงมณฑาทิพย์  กวดนอก รองประธานสภานักเรียนวิชาการ  
  เด็กหญิงน้ำฝน  ทิพย์แก้ว หัวหน้าฝ่ายอนามัย  
  เด็กหญิงจีรานันท์  กาเตะ รองหัวหน้าฝ่ายอนามัย  
  เด็กหญิงนริศรา  คงชู หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
  เด็กชายตระการ  ไพรพฤกษา รองหัวหน้าฝ่ายปกครอง  
  เด็กชายประกาศิต  กุจิ สารวัตรนักเรียน  
  เด็กชายสหัสวรรษ  บุญแก้ว สารวัตรนักเรียน  
  เด็กชายยุสรี  โอบมณี สารวัตรนักเรียน  
  เด็กชายณัฐพล  บุญโรย สารวัตรนักเรียน  
  เด็กชายอัฟด็อล  ยาหวา สารวัตรนักเรียน  
  เด็กชายศรัญ  หมานหนำ สารวัตรนักเรียน  
  เด็กหญิงอริศรา  อาดำ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  เด็กหญิงขนิษฐา  มาศสม รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  เด็กหญิงภิพาพร  สุขทาน รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  เด็กหญิงเสาวณัฐ  สันแดง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  
  เด็กหญิงกนกลดา  จตุรงค์กช รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  
  เด็กหญิงวราภร  เซนทรง รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  
  เด็กชายจักรพงษ์  กิ่งแก้ว กรรมการ  
  เด็กชายชลชาติ  เวชศาสตร์ กรรมการ  
  เด็กชายนันทวิทย์  หมันหนำ กรรมการ  
  เด็กหญิงสุพัตรา  ภิญโญ กรรมการ  
  เด็กหญิงกัลญาภัชร์  หมะหนำ กรรมการ  
  เด็กหญิงราตรี  ทรายดำ กรรมการ  
  เด็กหญิงปนัดดา  หมะหนำ กรรมการ  
  เด็กหญิงนาตาชา  รายารักษ์ หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก  
  เด็กหญิงสุกัญญา  ขันทอง รองหัวหน้าฝ่านเหรัญญิก  
  เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชูชาติ กรรมการ  
  เด็กหญิงจิรารัตน์  กาเตะ เลขานุการ  
  เด็กหญิงวิลาสิณี  กะสีรักษ์ รองเลขานุการ  
  เด็กหญิงกนกลดา  จัตุรงค์กช กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
  นายวันเฉลิม  วุฒิวิศิษฎ์สกุล ครูที่ปรึกษา  
  นางกุญญารัตน์  พรหมเทพ ครูที่ปรึกษา  
  นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง ครูที่ปรึกษา  
  นางสาวมณีรัตน์  เวชวรรณ ครูที่ปรึกษา  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:34:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา อักษรพิบูลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวโดมฤดี บุญยัษเฐียร

 • นางสาวมณีรัตน์ เวชวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]