• นักเรียนพิเศษ(เรียนรวม)
 • นักเรียนพิเศษ

 • E-service รร.บ้านนกงาง
 • SMSS

 • คณะกรรมการนักเรียน

 •  

  รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
   
  รายชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
  เด็กหญิงณภัสสร  ปิยะเดช ประธานสภานักเรียน  
  เด็กหญิงพรศรี  หมันหนำ รองประธานสภานักเรียนบริหารทั่วไป  
  เด็กหญิงวรการณ์  อุเสน รองประธานสภานักเรียนวิชาการ  
  เด็กชายอิสระ  จันทะชัย หัวหน้าฝ่ายอนามัย  
  เด็กหญิงนลิษา  นังเกิด หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ  
  เด็กหญิงกันยารัตน์  ขอมแพ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  
  เด็กชายอิสลาม  กิมพิทักษ์  หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
  เด็กชายอรรคพล  ศรีโวย หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 5ส  
  เด็กหญิงสุภาพร  ขันทอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  เด็กหญิงพุษญา  หลีใบ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
  เด็กหญิงณัฎฐริกา  แดงประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายปฏิคม  
  เด็กหญิงสุทธิดา  กุมขุนทด รองฝ่ายปฎิคม  ฝ่ายกิจกรรม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  นางสาวสุดาวดี  ยะปาร์ ครูที่ปรึกษา  
  นายประมูล  แสงโสภณ ครูที่ปรึกษา  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-03 15:53:52 น.

โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]