• นักเรียนพิเศษ(เรียนรวม)
 • นักเรียนพิเศษ

 • E-service รร.บ้านนกงาง
 • SMSS

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

   

  ปญฺญา     โลกสฺมี    ปชฺโชโต
  ปัญญา คือ แสงสว่างของโลก

  วิสัยทัศน์

  คุณธรรม   นำความรู้   อยู่อย่างพอเพียง

   

  อัตลักษณ์

  เน้นสะอาด   มารยาทงาม

   

  เอกลักษณ์

  สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-03 15:53:52 น.

โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]