โรงเรียนอนุบาลระนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คุณธรรมอัตลักษณ์

Youtube

คู่มือประชาชน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลระนอง

 

โรงเรียนอนุบาลระนอง  เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษ   กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนลุวัง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีระนอง  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513   ระดับชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นอนุบาล 2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  ใช้โรงอาหารหนึ่งหลัง    และต่อเติมซ่อมแซมชั้นล่างบ้านพักครู  อีกหนึ่งหลังเป็นห้องเรียน  มีครูจำนวน 4 คน  นักเรียน 56 คน  ผู้บริหารคนแรกคือ นางภารณี  สนธิสมบัติ  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523  ได้โอนไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

                                ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลระนองเปิดทำการสอนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2  ระดับ  คือ   การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และการศึกษาระดับประถมศึกษา มีห้องเรียน  31  ห้องเรียน      จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,321  คน  ข้าราชการครู 34 คน  พนักงานราชการ 2  คน  ครูอัตราจ้าง 9  คน  ลูกจ้างประจำ  5  คน ลูกจ้างชั่วคราว  15  คน  ครูพิเศษสอนภาษาต่างประเทศ  3  คน    บริหารงานโดยนางวรรณี    พุ่มสุวรรณ  ครูเกียรติยศสาขาผู้บริหาร (Teacher Awards)  ปี 2545   บริหารจัดการด้วยหลักการกระจายอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา 15  คนและทีมงานแกนนำผู้ปกครองเครือข่าย เป็นทีมงานคู่คิด  คู่กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาอย่างแท้จริงมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา…ยึดมั่นในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพ...นักเรียนคุณภาพ...ชุมชนชื่นชม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-04 22:09:14 น.

นางวรรณี พุ่มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นายมโนรถ ภาสภิรมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง

นางเบญญาณัช เตี่ยนกี่
นางสุกัญญา ไชยกิจบำรุง

facebook

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,354
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077811497,07781 อีเมล์: office@anubanranong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธกิจ สัตยาวุธ โทรศัพท์: 0864762499 อีเมล์: n@anubanranong.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]